Cryo Boxes

25 well 2.0mL cryo box

25 well 2.0mL cryo box

81 well 2.0mL cryo box

81 well 2.0mL cryo box

100 well 2.0mL cryo box

Contact Us Today!

No.273, Yuexiuzhong Road, Cao'e Street, Shangyu area, Shaoxing City, Zhejiang province, China

Phone: +86-575-89299966

Mobile: +86-158-3753-3918

Fax: +86-575-82032762