Screw Cap Micro Tubes

DNase and RNase free, No human DNA, endotoxin free (Non pyrogenic), pre-sterilized

0.7mL screw cap micro tube

0.5mL / 0.65mL / 0.7mL

Self-standing 0.7mL screw cap micro tube

0.5mL / 0.65mL / 0.7mL / 0.8mL

1.5mL screw cap micro tube

1.0mL / 1.2mL / 1.5mL

Self-standing 1.5mL micro tube

1.0mL / 1.2mL / 1.5mL

2.0mL screw cap micro tube conical

1.2mL / 1.5mL / 1.6mL / 2.0mL

Self-standing 2.0mL screw cap micro tube

1.2mL / 1.5mL / 1.6mL / 2.0mL