120μL * 384 well micro plate, square well, SBS footprint

120μL * 384 well micro plate, square well, SBS footprint
Bottom

Cat.#DW00005, 10 Boxes/Case (10 PCS/Box, 10 Boxes/Case)

Related Items

1.2mL 96 well plate

1.2mL 96 well plate

5.0mL 48 deep well plate

5.0mL 48 deep well plate

White non skirt 0.1mL x 96 well PCR plate

White, non skirt, 0.1mL

White non skirt 0.2mL x 96 well PCR plate

White, non skirt, 0.2mL